Алекса Негић: Демографија – увод

субота, 22 децембра, 2018 у 12:30PM


Сви смо упознати са чињеницом да је Србија у (изразито) лошем демографском стању. Шта то тачно значи?

Наталитет представља однос између броја живорођене деце (у току 1 године) и укупног броја становника неке државе, града, општине, територије… Морталитет је однос између броја умрлих особа и укупног броја становника и, као и наталитет, изражава се у промилима.

Често се са наталитетом меша појам фертилитет, карактеристика која утиче на наталитет. Фертилитет, односно стопа плодности жена, представља количник броја живорођене деце помноженим са 35 и укупног броја жена у репродуктивном добу – старости од 15 до 49 година (35 година). Фертилитет неке регије, државе, општине може да се израчуна за различите старосне групе, на разне начине, али поменути начин (TFR – Total Fertility Rate) је најкоришћенији и најбољи показатељ, иако представља претпостављени број деце коју ће имате петнаестогодишња женска особа у току свог репродуктивног доба (до 49. године) ако буде пратила тренд, и ако доживи ту старост. Фертилна база, број жена у репродуктивном добу, су дакле жене између 15. и 49. године. Често се помиње да је потребна стопа фертилитета 2,1 да би једна генерација могла да “надомести“ претходну, да се популација одржи. Десети део преко стопе 2 се додаје зато што неће све жене доживети (целокупну) репродуктивну доб. Стандард у развијенијим државама је 2,1 док у сиромашнијим прелази и 2,5 па понегде и 3, не само зато што немали број жена неће доживети 50. годину, већ неће навршити ни 15. годину како би могле да учествују у репродукцији.

Фертилитет у Србији 2011. године је износио 1,41 (за број живорођене деце од 65.598 уз број жена у фертилној доби од око 1.628.000 добије се 65.598 * 35 / 1.628.000 = 1,41).

За предузимање мера против демографског урушавања неке земље, јако је битно познавати, разликовати и разумети повезаност ових појмова (и не само ових).

Posted by
Categories: Текстови и анализе

Још увек нема коментара. Будите први који ће оставити!
Оставите коментар