ДДОР продаја: фијаско

ДДОР Нови Сад је водећа српска фирма у области осигурања. Поред Дунав осигурања, ДДОР контролише скоро једну трећину тржишта осигурања, тачније 29,1% у 2006. години. Бруто премије у 2006. години су износиле 141 000 000 евра за ДДОР. ПРВИХ ПЕТ ОСИГУРАВАЈУЋИХ КУЋА У СРБИЈИ – осигуравајућа кућа – премије у ЕУР у 2006 – проценат тржишта у 2006 1. Дунав осигурање – 166 – 34,2 2. ДДОР Нови Сад – 141 – 29,1 3. Делта ђенерали – 55 – 11,4 4. Таково – 18 – 3,8 5. Уника (бивши Цептер) – 14 – 2,8ДДОР Нови Сад је водећа српска фирма у области осигурања. Поред Дунав осигурања, ДДОР контролише скоро једну трећину тржишта осигурања, тачније 29,1% у 2006. години. Бруто премије у 2006. години су износиле 141 000 000 евра за ДДОР. ПРВИХ ПЕТ ОСИГУРАВАЈУЋИХ КУЋА У СРБИЈИ – осигуравајућа кућа – премије у ЕУР у 2006 – проценат тржишта у 2006 1. Дунав осигурање – 166 – 34,2 2. ДДОР Нови Сад – 141 – 29,1 3. Делта ђенерали – 55 – 11,4 4. Таково – 18 – 3,8 5. Уника (бивши Цептер) – 14 – 2,8ДДОР Нови Сад је водећа српска фирма у области осигурања. Поред Дунав осигурања, ДДОР контролише скоро једну трећину тржишта осигурања, тачније 29,1% у 2006. години. Бруто премије у 2006. години су износиле 141 000 000 евра за ДДОР. ПРВИХ ПЕТ ОСИГУРАВАЈУЋИХ КУЋА У СРБИЈИ – осигуравајућа кућа – премије у ЕУР у 2006 – проценат тржишта у 2006 1. Дунав осигурање – 166 – 34,2 2. ДДОР Нови Сад – 141 – 29,1 3. Делта ђенерали – 55 – 11,4 4. Таково – 18 – 3,8 5. Уника (бивши Цептер) – 14 – 2,8 Процес приватизације ДДОР-а је инициран од стране Министарства финансија и тендер је објављен 31. маја 2006. године, а неколико месеци касније је процес замрзнут на неодређен период због оставке министра финансија и предстојећих избора за јануар 2007. На објављени тендер се пријавило 13 међународних осигуравајућих кућа, као нпр. Аxа, Алијанс, КБЦ груп, Делта ђенерали, Фондиарија, итд. Док је само 11 њих откупило тендерску документацију и добило сагласност Народне банке Србије да могу да учествују у процесу приватизације, тј. куповине ДДОР-а. Наставак приватизације ДДОР-а је уследио више од годину дана од када је процес замрзнут и у кратком временском року су свих 11 потенцијалних понуђача позвано поново да учествују у тендеру, али са битно измењеним начином приватизације. Наиме, по угледу на продају мобилног оператера 063 норвешком Теленору, и очекивању веће зараде, правила продаје у овом приватизационом процесу су измењена тако да се од 11 учесника путем тендера изаберу ужерангирани учесници, који би се потом у истом дану на аукцијској продаји борили за ДДОР. Ова изненадна промена начина продаје је резултирала са три велика промашаја. – Први резултат је био тај што су сви учесници одлучили да одустану од начина овакве продаје и само је један учесник дао понуду. – Други резултат је био тај да је у наредна четири дана Београдска берза и берзански индекси који прате вредност кретања акција нагло пао, као и да је изненада динар ослабио у односу на евро. – И трећи резултат је био тај да је Србија поново показала да је неозбиљна и да не схвата привредна кретања и значај сигурности који треба да пружи било којим инвеститорима. Процес приватизације ДДОР-а путем продаје тендераукција требало је да селектује три учесника на аукцији тако што би се највише понуђена цена на тендеру узела као почетна цена аукције и друга два учесника чија је понуда била до 80% од највише понуђене цене били позвани као други и трећи учесник поред првог учесника са највише понуђеном ценом. Према незваничним подацима, очекивало се да ће највише понуђена цена на тендеру да буде у распону између 370 и 400 милиона евра и да ће после на аукцији цена да достигне до 500 милиона евра. Али су се преварили, једини понуђач Фондиарија је понудила 184 милиона евра. Однос при одређивању купопродајне цене, односно вредности коју би потенцијални купац осигуравајућег друштва био спреман да плати се узима или књиговодствена вредност или вредност премија па пута „неки” мултипликатор. На пример, ако је вредност премија ДДОР-а 141 милион евра и ако је мултипликатор 2, онда вредност за коју би требало реално да се плати ова осигуравајућа кућа износи 282 милиона евра. Осигуравајућа кућа – купац – купопродајна цена у еврима – цена у односу на премију (мултипликатор) – цена у односу на књиговодствену вредност (мултипликатор) 1. Делта осигурање – Ђенерали – 59,97 – 1,548 – 4,462 2. Копаоник осигурање – Триглав – 19,66 – 1,716 – 2,714 3. Цептер осигурање – Уника – 17,78 – 1,420 – 3,181 4. Полис осигурање – Сава РЕ – 12,14 – 1,571 – 2,423 С обзиром на то да су међународне осигуравајуће куће сматрале да је ДДОР прецењен и да су очекивања продавца нереалне, а такође и начин приватизације веома ризичан, 10 учесника је одустало без претходне дојаве о својој намери продавцу и приватизационом саветнику. Начин приватизације је био веома ризичан јер је било предвиђено да у једном дану буду достављене тендерске понуде и по отварању тих понуда да се селектују три учесника на аукцији која би била одржана истог дана и без давања времена да се три селектована учесника консултују са својим надређенима, као и без могућности накнадних одобрења финансијске природе. Фијаско продаје ДДОР-а је резултирао да су страни инвеститори, који чине скоро 50% инвеститора на Београдској берзи, реваулирао своје инвестиције у хартије од вредности на основу процене ДДОР-а од стране понуде Фондиарије (напомена: сва предузећа имају своје мултипликаторе, а основа за прорачун вредности предузећа се узима приход, профит, књиговодствена вредност, итд.) и почео да продаје своја учешћа у предузећима чије се акције котирају на Београдској берзи. Сама продаја акција је изазвала и већу тражњу за евром, тј. пад динара. Даљи резултат фијаска продаје ДДОР-а је тај да је Србија поново показала да је нестабилна држава за стране инвеститоре јер успутна битна промена начина продаје великог предузећа огромне вредности је довела до несигурности у одлучивању а све то због продавчеве алавости и незнања економскихтржишних кретања.

Posted by
Categories: Текстови и анализе

Још увек нема коментара. Будите први који ће оставити!
Оставите коментар