Jovан Атанасијевић биографија

Јован Анастастијевић, правник из Београда. Ради као начелник службе за правне, кадровске и опште послове и заштитник  је пацијентових права. Опис радног места:

Заштита пацијената у остваривању својих законских права, заступање Установе  пред  судом и других правних послова по налогу  директора  Установе.

Саветник директора у области правних и кадровских питања.

Вођење послова У.О. и Н.О. припрема седница, контрола записника.

РАДНО ИСКУСТВО :

10.01.2007. Заштитник пацијентових права и начелник службе за правне, кадровске и опште послове у К.Б.Ц .“р Драгиша Мишовић“ Дедиње.

01.04.2006. –  КБДЦ     “Др     Драгиша     Мишовић-Дедиње”,    радно место  “ Заштитник пацијентових  права”
– самостални    стручни    сарадник    за  правне  послове.

24.04.2002. – 31.03.2006.   КБЦ “Др Драгиша Мишовић-Дедиње”, радно  место  начелника Службе за правне, кадровске и опште послове.

01.02.2001. – 23.04.2002.   КБЦ “Др Драгиша Мишовић-Дедиње”, радно место самосталног стручног сарадника за правне послове.

01.10.1994. – 31.01.2001.   Председник Синдикалне организације КБЦ “Др Драгиша  Мишовић-Дедиње”.

02.01.1994. – 30.09.1994.   КБЦ “Др Драгиша Мишовић-Дедиње” радно место самосталног стручног сарадника за правне послове.

01.03.1990. – 01.01.1994.   КБЦ “Др Драгиша Мишовић-Дедиње”, радно  место  начелника службе  за  правне, кадровске и опште послове.

01.11.1982. – 28.02.1990    Општина  Врачар. Стручни сарадник.
01.09.1979. – 31.10.1982     Општина Врачар, радно место струцног сарадника за планове одбране у опстинском секретаријату за народну одбрану.

02.04.1978. – 31.08.1979.   Општина Вождовац, радно место стручног сарадника за правне послове у Опстинском Секретаријату за инспекцијске послове.

25.12.1977. – 01.04.1978.   ФГП “Рекорд”, Београд,  радно место правног референта за  заступање пред судовима.

Политичко искуство:

1990–1992. Члан Демократске странке.
1992-2000.  Активни учесник свих демонстрација за промену режима.

1993 – до даљњег. Ангажован  у  раду  Синдиката  здравствених  радника. Сада члан Председништва Градског већа Синдиката Београда, Заменик председника статутарног одбора ССС Србије.

2003.  Приступио Г17плус!
Члан тима за локалну самоуправу! Активан члан у градском тиму за здравство!