О чланству

Чланство у Клубу је бесплатно и добровољно.

Чланством дајете подршку Клубу и остварујете могућност да учествујете у пројектима, дискусијама, да објављујете чланке, као и да сами осмислите пројекат који може да одобри Главни одбор, а који су у складу са Програмом (линк ка Пројекти/Програмска декларације) и циљевима Клуба (линк ка Циљевима клуба). Сви чланови у сваком тренутку могу да пошаљу своју идеју или понуде своје знање или ангаожвање са нама, само пошаљите поруку (линк ка Контактима)

Уколико желите да платите чланарину, она износи 2.000,00 РСД годиште (20€ или 25$). Чланови са плаћеном чланарином добијају за ту годину 5 (пет) Извештаја о политичким правима српског народа у региону који Клуб објављује сваке године. На овај начин чланови олакшавају издавање Извештаја који Клуб објављује од 2009. године.  Извештаји се преузимају на дан промоције.