POVODOM teksta objavljenog u listu Pres 20. avgusta 2011.

U izjavi datoj Vašem listu nisam rekao da „dva miliona Srba koji žive u zemljama regiona svakodnevno trpe kršenje svojih osnovnih građanskih i ljudskih prava’, ono što se uobičajeno podrazumeva pod sintagmom ‘osnovna ljudska prava’ bila bi: pravo na život, na slobodu mišljenja, zabrana torture i nečovečnog postupanja, zabrana ropstva, sloboda kretanja…U izjavi datoj Vašem listu nisam rekao da „dva miliona Srba koji žive u zemljama regiona svakodnevno trpe kršenje svojih osnovnih građanskih i ljudskih prava’, ono što se uobičajeno podrazumeva pod sintagmom ‘osnovna ljudska prava’ bila bi: pravo na život, na slobodu mišljenja, zabrana torture i nečovečnog postupanja, zabrana ropstva, sloboda kretanja…Uvazeni, U vezi sa mojoj izjavom objavljenom u listu Press od 20 avgusta 2011, godine dostavljam Vam sledeći demanti koji Vas molim da objavite u narednom izdanju Vašeg lista u skladu sa Zakonom o javnom infomisanju: niti se takav generalizovan iskaz može naći u Izveštaju Naprednog kluba o političkim pravima srpskog naroda u regionu za 2011. godinu, koji Vam je Napredni klub dostavio na Vašu molbu. Uopšte, Izveštaj Naprednog kluba o političkim pravima srpskog naroda u regionu se bavi kolektivnim, političkim pravima srpskog naroda a osnovnim ljudskim i građanskim pravima samo u meri u kojoj je to nužno, kao pretpostavkom za uživanje kolektivnih prava. Ono što se uobičajeno podrazumeva pod sintagmom ‘osnovna ljudska prava’ bila bi: pravo na život, na slobodu mišljenja, zabrana torture i nečovečnog postupanja, zabrana ropstva, sloboda kretanja… Međutim, naravno, postoje i druga ljudska prava koja se zaista krše kad je reč o pripadnicima srpskog naroda u regionu, kao što se u Hrvatskoj krši pravo na imovinu ili pravo na pravično suđenje, a u nekim slučajema, nažalost još uvek i pravo na bezbednost, u Makedoniji na slobodu veroispovesti; u Crnoj Gori vlasti sistematski krše zabranu etničke i verske diskriminacije nad pripadnicima srpskog naroda… Ipak, u našem Izveštaju se ne može naći opšti zaključak vezan za stanje osnovnih ljudskih i građanskih prava pripadnika srpskog naroda, već se eventualno o može govoriti o stanju osnovnih ljudskih prava vezano za pojedinu državu regiona. Takođe nisam rekao da Republika Srbija u svoj narod u susedstvu ulaže ‘najmanje u Evropi’, već sam govorio o tome da ulaže najmanje u regionu. Žao mi je što ste moju izjavu objavili bez autorizacije i što je niste u potpunosti verodostojno preneli. Miloš Vulević NAPREDNI KLUB

Posted by
Categories: Текстови и анализе

1 Коментар на "POVODOM teksta objavljenog u listu Pres 20. avgusta 2011." Оставите коментар
Enrrique
30. новембра 1999. at 01:00

Ucio sam da se ne mogu raditi glanovse promene na vlastitim imenicama. Kao u primeru gore : Bogovadja je naziv za mesto kod Valjeva,tako da ne moze biti BogovaCki.

Оставите коментар