Уводни текст

Године назадовања под санкцијама изазвале су стагнацију и у области заштите животне средине. Мали број стручњака имао је могућност да се усавршава у иностранству и прати најновија достигнућа из ове области. Ипак, равнотежа је успостављена! Незнање, нерад и неактивност као последицу су имали уништење привреде и индустрије, тако да је произведено загађење делимично неутралисано природним потенцијалима самопречишћавања земљишта, воде и ваздуха. Променом режима, постепено је започела и промена система и законске регулативе. 2004.године донета су четири Закона из области заштите животне средине и више подзаконских аката, а сада је време за њихову примену.Године назадовања под санкцијама изазвале су стагнацију и у области заштите животне средине. Мали број стручњака имао је могућност да се усавршава у иностранству и прати најновија достигнућа из ове области. Ипак, равнотежа је успостављена! Незнање, нерад и неактивност као последицу су имали уништење привреде и индустрије, тако да је произведено загађење делимично неутралисано природним потенцијалима самопречишћавања земљишта, воде и ваздуха. Променом режима, постепено је започела и промена система и законске регулативе. 2004.године донета су четири Закона из области заштите животне средине и више подзаконских аката, а сада је време за њихову примену.Године назадовања под санкцијама изазвале су стагнацију и у области заштите животне средине. Мали број стручњака имао је могућност да се усавршава у иностранству и прати најновија достигнућа из ове области. Ипак, равнотежа је успостављена! Незнање, нерад и неактивност као последицу су имали уништење привреде и индустрије, тако да је произведено загађење делимично неутралисано природним потенцијалима самопречишћавања земљишта, воде и ваздуха. Променом режима, постепено је започела и промена система и законске регулативе. 2004.године донета су четири Закона из области заштите животне средине и више подзаконских аката, а сада је време за њихову примену. На овој wеб страници покушаћу да наметнем неколико идеја за решавање бројних еколошких проблема, пре свега у граду Београду, а затим и у другим општинама у Србији. Истовремено, уз вашу помоћ, трудићу се да докажем је загађење могуће елиминисати или компензовати на више начина. Надам се да ће неки од предлог који ће се наћи на овој страници бити ускоро и реализовани. Финансијска средства постоје и предвиђена су (по Закону о систему заштите животне средине) за локалну самоуправу, искључиво за активности у области заштите животне средине. Теме које ће бити најзаступљеније на овој страници биће везане за смањење емисије загађујућих честица у ваздух из мобилних и стационарних извора, заштиту од буке, рециклажу, производњу „чисте“ енергије, као и активности којима можемо поправити квалитет животне средине у нашим градовима.

Posted by
Categories: Текстови и анализе

1 Коментар на "Уводни текст" Оставите коментар
Miroslav Mladenovic
30. новембра 1999. at 01:00

Da bih se ispunila obećanja iz uvodnog teksta, potre4bno je da se objavljuju analitički tekstovi-sa konkretnim problemima iz životnih sredina cele Srbije, što ovde još nevidim da je baš tako, je4r se previše bavite isključivo političkim temama i kosovom-a manje životom običnih ljudi i njihov standard i prava oko rada i sticanja prava na posao, stan, o privatizaciji o korupciji i drugim životnim temama kojem pokreću Srbiju na ekonomski i družtveni razvoj. 18.septembar 2007.g Vlasotince Miroslav Mladenović nastavnik

Оставите коментар